Aktuálně

AKTUÁLNĚ:

Připravujeme rekonstrukci střechy na jaro 2024.


Kolaudujeme dům na polyfunkční budovu (v přízemí budou prostory na veřejné akce, v patrech bydlení pro družstevníky).


Spolu s Nadací Via budujeme komunitní zahradu kolem domu.


Výroční zpráva družstva za rok 2022