projekty

V družstvu Racek se věnujeme mnoha projektům, z nichž ty hlavní jsou:

  1. komunitní energetika
  2. síť sociálních solidárních ekonomik
  3. komunitně podporované zemědělství
  4. kultura
  5. vzdělávání
  6. komunitní zahrada
  7. komunitní cyklodílna
  8. dostupné bydlení

KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Naše družstvo je součástí procesu prvního vznikajícího projektu komunitní energetiky v Děčíně. Vzhledem k současné energetické krizi a rostoucích cen energií jsme se rozhodli podpořit myšlenku komunitní obnovitelné energetiky, protože si myslíme, že to je jedno z efektivních a spravedlivých řešení krize. Komunitní energetika funguje v řadě západních zemí nejméně od 70. let, v Česku bylo družstevní vlastnictví elektráren obvyklé v době elektrifikace za první republiky. Dnes nám pro něj chybí zákonné podmínky, ale i bez nich lze realizovat projekty, jako je ten náš. A budeme doufat, že do dvou let projde zákon, který by tyto myšlenky dal ještě více do pohybu – už se na tom pracuje!

Co je komunitní energetika?

Komunitní energetika je nový model uspořádání vztahů na trhu s energiemi. Díky němu se může každý, kdo se stane členem energetického společenství, podílet na společné výrobě a sdílení energie z obnovitelných zdrojů, které společenství vlastní.

Co je energetické družstvo?

V energetickém družstvu nejsou členové z nezbytnosti, ale proto, že se chtějí společně podílet na spolupráci, konstruktivní diskuzi a hlavně dosáhnout společného cíle – vytvořit energeticky soběstačnou komunitu.


SÍŤ SOCIÁLNÍCH SOLIDÁRNÍCH EKONOMIK

Družstvo Racek se aktuálně zapojilo do nového procesu zakládání a podpory sítí solidárních ekonomik. Tyto sítě by měli pomoci jejich členům získat lokální výrobky za dostupnou cenu nebo I poskytnout prostor pro výměnu zboží bez použití peněz.

Sociální solidární ekonomika (SSE) stojí na principu trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního. Jedná se o aktivity, které nejsou zaměřeny pouze na tvorbu zisku, a proto vytvářejí mnohem více pozitiv pro lidi i přírodu. Naše družstvo jako struktura je vlastně také příkladem SSE, stejně jako obecně prospěšné společnosti, nadace nebo sociální podniky. V Evropě najdeme zhruba 2 miliony organizací sociální solidární ekonomiky, které zaměstnávají přes 11 milionů lidí. SSE má ale hluboké kořeny i u nás, třeba ve více jak 170leté historii spolkové činnosti a svépomocných iniciativ, na kterou můžeme navazovat.


KOMUNITNĚ PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Protože zelenina a ovoce ze supermarketů nám nechutná, jsou drahé a dováží se přes půl světa, rozhodli jsme se založit I v Děčíně komunitně podporované zemědělství (KPZ). KPZ síť v Česku existuje, ale je v začátcích, a tak I ta nejbližší farma v síti nám přijde moc daleko.

Co je KPZ?

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je založeno na blízkém vztahu mezi producenty a zemědělci bez dalších prostředníků. Tento způsob produkce a spotřeby potravin vytváří příznivější potravinový systém – umožňuje spotřebitelům získat lokální, zdravé, většinou ekologicky šetrně pěstované jídlo, produkované s péčí a radostí. Drobným sedlákům umožňuje soběstačnost, možnost zajistit kvalitu potravin i procesu jejich výroby, možnost svým uvědomělým pěstováním udržovat zdravou krajinu a stát se respektovaným členem/členkou místních společenství. KPZ stojí na principu potravinové suverenity, solidární ekonomiky a ekologicky šetrném hospodaření.


KULTURA

Družstvo Racek se brzy po svém vzniku stal součástí kreativni.uk, což je síť organizací, iniciativ a jednotlivců zaměřená na podporu podnikavosti v kulturních a kreativních odvětvích v Ústeckém kraji. Snažíme se podpořit kulturu města Děčín tím, že pořádáme sousedské akce a plánujeme pořádat více koncertů, představení, literárního čtení a promítání.


VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání nastupující generace nám přijde jako velmi důležitá součást zodpovědnosti k budoucnosti této planety. Proto chceme vytvářet prostor, kde se mladí lidé mohou zúčastnit programů týkající se životního prostředí, společnosti a mezilidských vztahů. Chceme ale vytvářet I prostor pro diskuzi a kreativitu.


KOMUNITNÍ ZAHRADA

O ekologii a alternativách budoucnosti nechceme jen mluvit, ale hlavně je žít. A proto budujeme permakulturní komunitní zahradu, kde se můžeme potkávat se sousedy, pěstovat zeleninu, učit se, sdílet sklizeň a pečovat o půdu.


KOMUNITNÍ CYKLODÍLNA

V družstevní vile máme také cyklodílnu přístupnou veřejnosti, kde si každý může opravit své kolo. Vytvořili jsme ji, abychom v Děčíně podporovali cyklistiku, protože je to nejekologičtější a nejkrásnější způsob dopravy, který přináší jen radost. A díky sdílení nářadí a know-how se stává dostupnější pro každého.

Komunitní cyklodílna vychází z myšlenky cyklodílen rozšířených po celém světe – tzv. „bike kitchen“. Proto je oficiální název naší cyklodílny Bike Kitchen Děčín (BKD). Naší inspirací a partnery jsou cyklodílna v Praze (Bike Kitchen Praha) a Brně (Bike Kitchen Brno).


DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Družstvo Racek je polyfunkční budova. Kromě akcí pro sousedy a širší veřejnost chceme vytvářet prostor pro dostupné bydlení, které přináší radost a nezpůsobuje osamění a izolaci.