o nás

Kdo jsme?

Cca 10 lidí ve věku 20+ 30+ z různých koutů země, sestávající ze studentek, studentů, učitelek, učitelů, výzkumnic, výzkůmníků, přednášejících, sociálních pracovnic a pracovníků, umělkyň a umělců a z mnoha dalších identit. Oficiálně jsme sdružení pod křídly sociálního družstva Vzletný racek.

A jako družstvo Racek jsme součástí sítě solidárního bydlení Sdílené domy.


Kde působíme?

V březnu 2022 jsme prodali své ledviny, půjčili životní úspory našich přátel a rodin a vložili je do velkého domu se zahradou v Děčíně, městě Ústeckého kraje.

Dům, nebo spíše vila, ve které družstvo Racek hnízdí, je pojmenována Diana a to v návaznosti na její minulost. Bohatá, víc než stoletá historie obsahující vše od čokolády, přes sirotčinec po sociální družstvo, je zmapována zde.


Co děláme?  

Obecně jsou naše aktivity rozprostřeny doširoka, od kulturní akce přes komunitní zahradničení po zapojení se do sítě solidárních ekonomik. Vše je více popsáno v sekci projekty.

Aktivity jsou hodně závislé od stavu domu v Děčíně, který opravujeme. Plán je udělat dům co nejdříve obyvatelný a otevřený pro kulturní i vzdělávací akce pro lidi z blízkého okolí i celého Česka.

Doufáme, že se nám to brzo podaří a budeme moct zvát lidi k návštěvě a sdílení potenciálu, který hausprojekt nabízí.


Co máme dlouhodobě v plánu?

Stát se součástí místní komunity a poznávat místní aktivní lidi a uskupení.

Podporovat potenciál Ústeckého kraje pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí na vile Diana.

Účastnit se různých komunitně založených aktivit (např. komunitní energetika, komunitně podporované zemědělství, budování komunitní zahrady,…).

Přidat se k procesu spravedlivé transformace v převážně uhelných regionech skrze programy EU, které se zaobírají socio-ekonomickou transformací spolu s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a koncem uhlí.

Splatit dům do 20 let, ale se vzrůstajícími cenami za energie a s dalšími půjčkami na rekonstrukci nám to může trvat déle.

Podporovat další lidi v cestě za družstevnickým spolubydlením skrz síť solidárního bydlení Sdílené domy.

Je nám jasné, že jsme na křivolaké cestě neznámým směrem. Původně jsme přemýšleli, že bychom se pojmenovali Družstvo přátelství a zmaru, ale nechtěli jsme vyzrazovat zápletku.